„Upgrade" parkovacího lístku Udělejte ze svého parkovacího lístku lístek s neomezeným počtem výjezdů a vjezdů
do a z garáží PALLADIA po dobu 1, 2 nebo 3 dnů.

Jak na to? Velmi snadno!

  • Po příjezdu do garáží zajděte s parkovacím lístkem
    ​ke Správě parkoviště (najdete ji u vjezdových závor).
  • Potvrďte délku platnosti parkovací karty (1 , 2 nebo 3 dny od okamžiku vjezdu), o kterou máte zájem.
  • Uhraďte na místě celou částku. (Pozor, platit u Správy parkoviště můžete pouze v hotovosti.)
  • Správa parkoviště vám parkovací lístek „upgraduje“, což znamená, že změní v systému jeho statut z jednorázového na kongresový.
  • Vaše parkovací karta tím získá neomezený počet vjezdů a výjezdů. (Doba parkování je omezena dobou platnosti vaší karty.)
  • Pokud možnou dobu parkování přesáhnete, rozdíl doplatíte u Správy parkoviště.