Historie

PALLADIUM vyrostlo na pozemku bývalých kasáren Jiřího z Poděbrad na náměstí Republiky. V kasárnách sloužila nejedna známá osobnost českého národa, za zmínku stojí Josef Kajetán Tyl, který zde napsal slova k písni, která se následně stala státní hymnou. Kasárna byla ve vlastnictví vojska od 80. let 18. století až do roku 1996, nicméně ve 2. polovině 20. století byl objekt téměř nevyužíván a chátral. Teprve na začátku devadesátých let rozhodlo Ministerstvo obrany o jeho vhodnějším využití.

Byla tedy vyhlášena soutěž na prodej nemovitosti, jeho rekonstrukci a dostavbu. Vítězem se stala developerská společnost European Property Development. V květnu 2005 byla zahájena stavba a 25. října 2007 bylo PALLADIUM slavnostně otevřeno pro veřejnost. Od té doby je budova nákupního centra významnou a nepřehlédnutelnou dominantou centra města.

Archeologie

12. století

Odhalené základy desítky dřevozemních domů dokládají existenci rozsáhlejšího sídliště s urbanisticky promyšlenou orientací

2. pol. 12. století

Nejstarší monumentální architektura v okolí dnešního náměstí Republiky – pozůstatky tří kamenných románských staveb, včetně jednoho paláce.

Začíná výstavba staroměstského opevnění; na lokalitě doložena nálezem dobové vápenky.

30. léta 13. století

Starší kamenná zástavba je záměrně zlikvidována a v předbraní sv. Benedikta vzniká veřejné prostranství – základ dnešního náměstí Republiky.

1348

Karel IV. zakládá Nové Město pražské. Začíná výstavba nynější Truhlářské ulice s rezidenčními a řemeslnickými domy.

1350

Bohatý měšťan Jan Jakubův z rodu Velfloviců nechal zbudovat gotický špitál pro chudé – stavba, kterou lze vnímat jako základ veškerých budoucích aktivit probíhajících aktivit probíhajících na sledované ploše.

1380

Pod vlivem nově zřízeného královského sídla (na místě dnešního Obecního domu) se rozmáhá výstavba měšťanských domů v ulici Na Poříčí.

1420–1500

Špitál je vypleněn husity a během husitských válek je část jeho pozemků „divoce zprivatizována“ měšťany. Vznikají četné řemeslnické dílny – např. hrnčířské.

1517

Poslední zmínka o špitálu.

1520–1600

Domy jsou zcelovány a honosně přestavovány. V oblasti začínají převažovat bohatí obchodníci a podnikatelé nad „obyčejnými" řemeslníky.

Celý proces vyvrcholil v době panování císaře Rudolfa II., kdy se některé z domů mění ve skutečné paláce. Tehdy v jednom z nich pobýval i slavný alchymista Bavor Rodovský z Hustiřan.

1630

Příchod kapucínů přináší základní zásah do zástavby. Značná část domu podléhá demolici a na jejich místě vzniká rozsáhlá zahrada kapucínského kláštera.

13. 5. 1636

Založen klášter sv. Josefa, který je dochován dodnes.

1638

Na místě zaniklého špitálu zahájena výstavba klášterního domu.

1642

Konvent dostavěn. Další přestavby a rekonstrukce probíhají až do 2. poloviny 18. století.

1689

Klášterní budovy poničil veký požár.

1757 (květen–červen)

Pruské ostřelování

1786

Za vlády Josefa II. je klášter zrušen a jeho areál byl věnován armádě.

1794

Klášterní budovy upraveny pro potřeby kasárny

1840

Výstavba nových kasárenských budov v prostoru bývalé klášterní zahrady.

1853–1859

Rozsáhlá demolice klášterních objektů kromě kostela sv. Josefa. Probíhá výstavba rozsáhlých stájí, hlavní budovy kasáren a jízdárny.

1905

počátek 20. století

1993

Kasárna zrušena

1996–1999

Zjišťovací archeologické výzkumy

2003–2006

Vlastní plošný archeologický výzkum. Nejvýznamnější památky – pozůstatky tří kamenných románských domů – byly zakomponovány do stavby obchodního domu.

květen 2005

Developer European Property Development zahajuje stavbu PALLADIA

25. 10. 2007

PALLADIUM je slavnostně otevřeno pro veřejnost. Budova nákupního centra je významnou a nepřehlédnutelnou dominantou centra města.