Modernizace PALLADIA

Po více než dvanácti letech provozu našeho nákupního centra vyžadují nejvíce zatížené části jeho společných prostor obnovu. Z tohoto důvodu budou probíhat modernizační práce, které budou realizovány postupně, za nepřerušeného provozu budovy. Vy, zákazníci PALLADIA, nebudete probíhající modernizací výrazně omezeni.

Modernizační práce budou probíhat v oblasti vstupů do PALLADIA pro pěší z náměstí Republiky, z ulice Na Poříčí a z pasáže metra. U vstupu z náměstí Republiky, který je návštěvností nejvíce zatížen, dojde k rozšíření podlahové (respektive stropní) desky do prostoru prvního atria směrem k historické budově. Takové rozšíření umožní přesun Infokiosku z nejfrekventovanější části a prostor tak získá vzdušnější atmosféru. Současně vznikne nové zastřešení nad kavárnou u knihkupectví Luxor a tím příjemnější posezení pro hosty kavárny. V prostoru vstupů bude vylepšen stávající systém dveří a jejich otevírání. Dále dojde k výměně osvětlení, k modernizaci a doplnění navigačního systému a odpočinkových zón pro návštěvníky.

Součástí modernizace vstupu do nákupního centra z náměstí Republiky bude také nové architektonické řešení portálu zastřešení vchodu a nad ním umístěné skleněné desky tak, aby odpovídalo současným trendům a bylo přívětivější pro fasádu památkové chráněné budovy.

Stavební práce budou zahájeny v polovině ledna 2020 a budou probíhat postupně za nepřerušeného provozu budovy.

Věříme, že modernizace PALLADIA přinese vaši lepší spokojenost.