Poděkování za dárky ze Stromu radosti

Dne:

Od 16. listopadu až do 23. prosince 2015 jste měli možnost zapojit se do charitativní akce Strom radosti, kterou jsme pořádali ve spolupráci s charitativním projektem Radost dětem. Cílem Stromu radosti bylo splnit vánoční přání dětem, které prodělaly náročnou onkologickou léčbu, dětem handicapovaným a dětem z dětských domovů. Zkrátka všem těm, kteří si zaslouží, aby alespoň na chvíli zapomněli na své trápení.

Těm z vás, kteří si vybrali konkrétní dárek ze seznamu vánočních přání (ten byl k dispozici na Infokiosku PALLADIA), dárek poté zakoupili a donesli na Infokiosek, chceme touto cestou jménem PALLADIA a Radosti dětem velice poděkovat. Celkem jste vy všichni zakoupili 179 dárků v hodnotě cca 130 750 Kč. Rozveselili jste ty, kteří to nejvíce potřebují. A za to vám moc děkujeme.