Výstava THE TAP TAP načerno

Hlavním účelem výstavy, která probíhá v září 2016 v PALLADIU na patře +1, je upozornit na význam černého humoru jako důležité schopnosti komunikovat o vážných věcech s nadhledem. Celostátní turné výstavy nazvané „The Tap Tap načerno“ je pořádáno na podporu sbírky na dostavbu areálu Jedličkova ústavu a škol.

Sbírku můžete i vy na www.sbirkajus.cz.