Pro turisty

Směnárna

Nakoupit a prodat zahraniční měnu můžete ve směnárnách Alfa Prague (nalevo od vchodu náměstí Republiky) nebo Exchange Office (patro −2).

Tax Free Shopping

Tax Free Shopping

Služba Tax Free Shopping je určena pro turisty, kteří mají bydliště mimo EU. Ti mohou při svých nákupech zažádat o vystavení formuláře pro vrácení DPH z jejich nákupu.

Stačí jen splnit následující podmínky:

  • Kupující musí mít trvalé bydliště ve státě, který není součástí EU
  • Minimální prodejní cena zakoupeného zboží od jednoho obchodníka v jednom dni je 2 001 Kč
  • Kupující k takovému nákupu získá Tax Free Formulář, který musí být řádně vyplněn
  • Takto nakoupené zboží musí turista vyvézt ze země nejpozději do 3 kalendářních měsíců od konce měsíce, ve kterém došlo k nákupu zboží
  • Při vývozu zboží (překročení hranice EU) musí být řádně vyplněný formulář orazítkován celním úřadem
  • K výplatě DPH je nutné předložit na výplatním místě řádně vyplněný a orazítkovaný formulář společně s originální účtenkou

Tax Free Shopping Global Blue

Služba Tax Free Shopping od Global Blue nabízí turistům, kromě standardního způsobu vrácení DPH, také speciální servis, tzv. Downtown Refund service, který naleznete také v PALLADIU na patře 0 na Infokiosku.

Tento servis umožňuje turistovi získat vratku DPH ještě před navštívením celního úřadu. Turista musí navštívit jedno z Global Blue Downtown Refund Office a předložit:

  • Cestovní pas
  • Embosovanou kreditní kartu (VISA, MASTERCARD nebo AMEX), která je platná nejméně 3 následující měsíce, jako záruku, že turista vrátí orazítkovaný formulář zpět do Global Blue* **
  • předložit řádně vyplněný Tax Free Formulář společně s originální účtenkou
  • VŠECHNY TYTO DOKUMENTY MUSÍ BÝT NAPSÁNY NA JEDNU OSOBU.

Po obdržení celního razítka je nutné zaslat, v předplacené obálce, orazítkovaný formulář společně s účtenkami zpět do Global Blue. K tomu slouží Global Blue Mailbox, který najdete na letišti u výplatního místa. V případě nedoručení orazítkovaného formuláře do 21 dní, je turistovi z kreditní karty stržena refundační částka společně s poplatkem 15 % (z refundované částky).

* Po dobu jednoho týdne bude turistovi blokována částka 1 € z důvodu ověření platnosti karty
** Maximální refundační částka na osobu je 12 500 Kč

Bez ohledu na zvolený způsob refundace je VŽDY nutné, před opouštěním EU, nechat řádně vyplněný formulář orazítkovat na celním úřadu a zaslat jej poskytovateli služby. Celní razítko dostanete na letišti nebo na hranicích.

Kde využijete služeb pro turisty

Akceptace EUR