Pro turisty

Směnárna

Nakoupit a prodat zahraniční měnu můžete ve směnárnách Alfa Prague (nalevo od vchodu náměstí Republiky) nebo Exchange Office (patro −2).

Tax Free Shopping

Tax Free Shopping

Služba Tax Free Shopping je určena pro turisty, kteří mají bydliště mimo EU. Ti mohou při svých nákupech zažádat o vystavení formuláře pro vrácení DPH z jejich nákupu.

Stačí jen splnit následující podmínky:

  • Kupující musí mít trvalé bydliště ve státě, který není součástí EU
  • Minimální prodejní cena zakoupeného zboží od jednoho obchodníka v jednom dni je 2 001 Kč
  • Kupující k takovému nákupu získá Tax Free Formulář, který musí být řádně vyplněn
  • Takto nakoupené zboží musí turista vyvézt ze země nejpozději do 3 kalendářních měsíců od konce měsíce, ve kterém došlo k nákupu zboží
  • Při vývozu zboží (překročení hranice EU) musí být řádně vyplněný formulář orazítkován celním úřadem
  • K výplatě DPH je nutné předložit na výplatním místě řádně vyplněný a orazítkovaný formulář společně s originální účtenkou

Tax Free Shopping Global Blue

Tato služba momentálně není k dispozici. Děkujeme za pochopení.

Služba Tax Free Shopping od Global Blue nabízí turistům, kromě standardního způsobu vrácení DPH, také speciální servis, tzv. Downtown Refund service, který naleznete také v PALLADIU na patře 0 na Infokiosku.

Tento servis umožňuje turistovi získat vratku DPH ještě před navštívením celního úřadu. Turista musí navštívit jedno z Global Blue Downtown Refund Office a předložit:

  • Cestovní pas
  • Embosovanou kreditní kartu (VISA, MASTERCARD nebo AMEX), která je platná nejméně 3 následující měsíce, jako záruku, že turista vrátí orazítkovaný formulář zpět do Global Blue* **
  • předložit řádně vyplněný Tax Free Formulář společně s originální účtenkou
  • VŠECHNY TYTO DOKUMENTY MUSÍ BÝT NAPSÁNY NA JEDNU OSOBU.

Po obdržení celního razítka je nutné zaslat, v předplacené obálce, orazítkovaný formulář společně s účtenkami zpět do Global Blue. K tomu slouží Global Blue Mailbox, který najdete na letišti u výplatního místa. V případě nedoručení orazítkovaného formuláře do 21 dní, je turistovi z kreditní karty stržena refundační částka společně s poplatkem 15 % (z refundované částky).

* Po dobu jednoho týdne bude turistovi blokována částka 1 € z důvodu ověření platnosti karty
** Maximální refundační částka na osobu je 12 500 Kč

Bez ohledu na zvolený způsob refundace je VŽDY nutné, před opouštěním EU, nechat řádně vyplněný formulář orazítkovat na celním úřadu a zaslat jej poskytovateli služby. Celní razítko dostanete na letišti nebo na hranicích.

Kde využijete služeb pro turisty

Akceptace EUR